Loading...

0
Loading
A kosara üres
AZ INGYENES POSTAKÖLTSÉGIG MARADT MÉG  Ft

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme
9.1. A természetes személyként eljáró Vásárló személyes adatainak védelmét a cseh 101/2000 Tt. sz. adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései biztosítják. 
9.2. A Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével beleegyezését adja a személyes adatai: vezeték- és utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, esetleg olyan további kiegészítő információk kezeléséhez mint a szállítási cím, ajtószám, emelet, születési dátum, nem (a továbbiakban együttesen "személyes adatok").
9.3. Amennyiben a Vásárló nem választ más lehetőséget, egyetért a személyes adatok Eladó általi kezelésével egyes tájékoztató anyagok és üzleti információk részére történő megküldése céljából is. Az ilyen célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Vásárló így rendelkezik. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyetértés a jelen cikk teljes terjedelmében nem olyan előfeltétel, amely nélkül az adásvételi szerződés megkötésére nem kerülhetne sor.
9.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációnál, a felhasználói fiókban, webes felületen leadott megrendelés esetén) helyesen és valósan megadni, továbbá köteles felesleges késedelem nélkül azok változásairól tájékoztatni az Eladót.
9.5. A személyes adatok feldolgozásával az Eladó harmadik személyt („feldolgozó") is megbízhat. Az árut szállító személyek kivételével az Eladó a Vásárló előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át annak személyes adatait semmilyen harmadik személyeknek.
9.6. A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig lehetséges. A személyes adatok elektronikus formában automatikus módon vagy nyomtatott formában nem automatikus módon lesznek feldolgozva.
9.7. A Vásárló igazolja, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint hogy tájékoztatást kapott arról a tényről, hogy az átadásuk önkéntes.
9.8. Abban az esetben, ha a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó vagy a feldolgozó (9.5. cikk) a Vásárló személyes adatait a személyes adatok és a magánélet védelmének, vagy a törvénynek ellentmondó módon kezeli – különösen, ha a személyes adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok - a következő lépések megtételére jogosult:
9.8.1. magyarázatot kérhet az Eladótól vagy a feldolgozótól,
9.8.2. a kialakult állapot megszüntetését kérheti az Eladótól vagy a feldolgozótól.
9.9. Abban az esetben, ha a Vásárló tájékoztatást kér a személyes adatai kezeléséről, az Eladó köteles ezt az információt átadni a részére. Az Eladónak jogában áll az előző mondatban említett információk nyújtásához szükséges megfelelő, és a tájékoztatásnyújtás valós költségeit meg nem haladó díjat felszámítani.